Aktuella Kurser

Nedanstående tabell visar våra aktuella kurser. Dessa uppdateras varje dag klockan 12.00. Vi kan inte garantera att alla valutor finns tillgängliga, då vissa finns i väldigt begränsade antal. Kontakta oss om du önskar göra en reservation av någon eller några av nedanstående valutor. Kom ihåg att vid större belopp kan kurserna justeras till din fördel. Som medlem får du givetvis bättre kurser vid växling.

Vi tar inga avgifter vid köp/försäljning av valuta!

​
Land Valuta Vi köper Vi säljer
USA USD 9.3975 10.29
Euroland EUR 10.4093 11.3821
GBP GBP 11.2971 12.5218
Norge NOK 1.0263 1.1263
Danmark DKK 1.3769 1.5102
Turkiet TRY 1.619 1.8479
Australien AUD 6.3549 7.0142
Thailand THB 0.2947 0.3456
Polen PLN 2.3599 2.6682
Schweiz CHF 9.4066 10.2185
Kanada CAD 7.015 7.6692
Ryssland RUB 0.1322 0.1611