OM WORLD EXCHANGE

Worldexchange Stockholm AB är ett växlingsföretag med en central belägen valutabutik i Stockholms innerstad. Vår affärsidé är att både företag och privatpersoner ska ha möjlighet att växla valuta till förmånliga kurser och helt utan avgifter. Worldexchange Stockholm AB är ett betalningsinstitut som jobbar under Finansinspektionens insyn. Worldexchange Stockholm AB har 10 års erfarenhet på marknaden.